GERMANS

 

El cos parla sincer des de dins, quan no se’n és conscient.

En una fotografia entre germans, queda reflectit en un instant, infinites relacions entre ells.

El tacte, el petit gest, les tensions, la mínima distancia, l’espai que ocupen, cada manera d’agafar-se, com miren, com es miren, l’atenció, …

Tot davant la càmera ens parla d’un món entre germans en un moment de la seva història i qui diu entre germans, podem veure entre totes les persones del món, per tant és un projecte infinit, obert, per ara començo amb germans.