Montserrat

 

D’una pedra arrodonida com les de Montserrat, surt la monja i una nena que la monja ella símbol de sabiduría i la nena alegre i atenta a les ensenyanses s’unifiquen formant una pedra.