A CADA COSTAT

 

Les parets, com fulls de paper o com murs de roques.
On les distàncies poden ser properes si es busquen on poden ser llunyanes si s’ignoren.
A cada costat hi pot haver algú que t’escolti.