ENTRE PARETS

 

Obrir parets per veure-hi mirades.
Per veure’t a tu,
Per veure’m a mi.